Historie

STRØMPEHUSETS HISTORIE


Strømpehusets historie hænger uløseligt sammen med Ø. Assels Købmandsgårds historie


                                          Vi starter med Hans Christian Jantzen, som blev født i 1838 i Vejle.

                                          Han var en driftig mand, som ejede købmandsgårde både i Thissinghus og Øster Assels. I 1865

                                          overlod han købmandsgården i Thissinghus til sin broder Johannes Christoffer Jantzen, men han

                                          beholdt Købmandsgården i Øster Assels til år 1878, hvor han d. 26. marts måtte overgive sit bo til 

                                          konkursbegæring. Efter tiden som købmand i Øster Assels rejste han til København, hvor han blev   

                                          Kgl. Vejer og Måler. Han flyttede dog tilbage til Øster Assels, hvor han døde i 1923.


                                           Øster Assels Købmandsgård blev nu overtaget af købmand T. Akselsen, som dog allerede året efter       

                                            i 1879 solgte den videre til Valdemar Sørensen.


                                            16 år senere kommer familien Jantzen igen på banen. Købmandsgården bliver den 20. august   

Hans Christian Jantzen                     1894 solgt til Jens Kjeldgaard Jantzen (1868-1942), ældste søn af Hans Christian Jantzen. 
Jens

                                             Kjeldgaard Jantzen drev butikken indtil sin død. Han fik gennem årene oparbejdet en stor formue og blev en af de mest betydningsfulde borgere i Øster Assels.

J. K. Jantzen og Johanne fik børnene Hans Christian, Agnes Marie (1898-1998), Karl Magnus Frode, Asta Jakobine og Erhardt Johannes. Hans Christian blev uddannet til at overtage købmandsforretningen, men døde i 1935 af lungebetændelse - kun 39 år gammel.                   Jens Kjeldgaard Jantzen foran Øster Assels Købmandsgaard i 1935


Agnes Jantzen blev i 1918 gift med købmand Einer Deleuran og flyttede til Norsminde nær Aarhus. I 1925 vendte hun tilbage til Øster Assels sammen med sin mand og 3 børn – Hans Christian, Ane Margrethe, Poul Viggo. Hendes fjerde barn Jens Jørgen blev født i Ø. Assels. Kort tid derefter blev hun skilt fra sin mand.


Omkring 1932 valgte hendes far, Jens Kjeldgaard Jantzen at bygge Strømpehuset.

Huset blev bygget af murermester Andreas Søndergaard,  som boede på Lunden i V. Assels.

Han havde 2 lærlinge ansat : Kr. Færk og Kr. Larsen fra Redsted.

De boede begge hos Andreas Søndergaard og hans kone Anna,  mens byggeriet stod på. Og det var med fuld kost.

Gavlen mod syd var kompliceret at bygge op, fordi huset skulle bygges sammen med nabohuset.

Gavlen kunne således kun  bygges op indefra.


Det var planen, at J.K. og Johanne skulle bo sammen på første sal og Agnes og børnene i stueetagen. Johanne nåede det dog aldrig. Hun døde i 1935.

Frode blev boende i lejligheden på Øster Assels Købmandsgård. Den blev dog også møbleret på samme fine vis som Strømpehuset. Han fik børnene Grace og Jens.

I 1942 efter faderens død overtog sønnerne, Frode Jantzen og Erhardt Jantzen i fællesskab forretningen.


Efter sin hjemkomst fra Norsminde boede Agnes og hendes børn i købmandsgården

sammen med forældrene. Da Strømpehuset var færdigbygget, flyttede hun derover

og kom til at bo i stueetagen sammen med børnene. Hun fik sin indtjening ved at drive

butikken, Strømpehuset, samt ved økonomiske tilskud fra faderen og broderen Erhard.

Nogle år efter Johanne´s død i 1935 flyttede Jens Kjeldgaard Jantzen over i på 1. sal i Strømpehuset. Der boede han indtil sin død i 1942.

Nogen tid efter faderens død flyttede Erhardt ind i lejligheden på 1. sal. Han blev gift med Katrine og de fik 4 børn - Hanne, Mona, Hans og Nora.

Erhardts tjenestepige, købmandsgårdens bogholder og butikkens kommis boede i værelserne på 2. sal. Et af værelserne blev dog brugt som gæsteværelse, når familien fra København kom til Øster Assels.


I 1952 brændte Øster Assels Købmandsgård, men blev genopført som den ser ud i dag.

Da bygningen stod færdig, flyttede Erhardt med familie derover.

De boede i lejligheden på 2. sal.

Det betød, at lejligheden på 1. sal i Strømpehuset stod tom, indtil

Erhardt med familie flyttede tilbage dertil igen efter købmandsgårdens

konkurs i 1968 - 90 år efter deres bedstefars konkurs.

Efter Erhardts død i 1976 blev 1. sal i Strømpehuset ledig.

Og denne gang forblev den tom.

Agnes Jantzen drev butikken "Strømpehuset" indtil hun døde i 1998, 100 år gammel.

Hendes søn, Jens Jørgen Jantzen Deleuran, boede derefter alene i hele det store hus

og drev forretningen, Strømpehuset, videre indtil sin død i 2006.                                                            Agnes Jantzen 90 år

Han solgte fortrinsvis undertøj, strømper og ugeblade.


Strømpehuset blev solgt ud af familiens eje i 2006, da ingen i familien havde lyst til at overtage det store hus. Det stod derefter ubenyttet hen, indtil det blev købt af “Strømpehusets venner” den 1. januar 2016.


Herefter begynder en ny æra for det gamle hus.
TIDSLINJE


1838  Hans Christian Jantzen fødes i Vejle


1878  Købmandsgården i Øster Assels går konkurs


1894   Købmandsgården købes af Jens Kjeldgaard Jantzen


1898   Agnes Jantzen fødes


1932  Strømpehuset bygges, Agnes flytter ind med sine børn


1940-1942   Jens Kjeldgaard Jantzen bebor 1. salen i Strømpehuset


1943-1952  Erhardt Jantzen bebor 1. salen i Strømpehuset


1968  Købmandsgården i Øster Assels går konkurs


1968-1976  Erhardt Jantzen bebor 1. salen i Strømpehuset


1998  Agnes Jantzen dør


1998-2006  Strømpehuset drives videre af Agnes Jantzens søn, Jens Jørgen Jantzen
 Deleuran


2006  Strømpehuset sælges


2006-2016  Strømpehuset står tomt


2016  Strømpehuset købes af Strømpehusets Venner, som foranlediger totalistandsættelse


15. oktober 2017   Indvielse af Strømpehuset, bl.a. med udstilling af Mette Pedersens billeder