Beretning 2020

Beretning 2020Året 2020 vil blive husket, som året hvor store dele af samfundet blev sat i stå på grund af Covid19 pandemien.

Strømpehuset gik heller ikke ram forbi.

I hele april og maj måned var der lukket helt I Butikken og Galleriet, og de mange restriktioner og frygten for at blive smittet gav efterfølgende udfordringer i at skaffe frivillige til at passe butik.     

Vinterudstillingen blev gennemført uden de store indgreb, men Forårsudstillingen måtte helt aflyses. Sommerudstillingen blev gennemført, dog uden at der blev holdt fernisering, og da de planlagte udstillere til efterårsudstillingen meldte afbud, tyede vi endnu en gang til at udstille et udsnit af Mette Pedersens billeder, krydret med gamle postkort samlet af Ejvind Overgaard. Som foregående år var der plads til det populære Julemarked.

Selv om der var en væsentlig nedgang i omsætning og besøgstal, er vi meget taknemmelige for, at der stadig er stor opbakning til konceptet med Galleri og Butik sammen. Kvaliteten af de lokale, håndlavede varer er i top så vi undgår reklamationer, og vi forsøger hele tiden at få nye og især lokale kunstnere til at udstille, men periferien bliver større og større for at bevare nyhedsværdien.

Indtil midten af maj så det meget skidt ud med udlejninger af B&B værelserne. Men i hele juli måned var alt optaget og i august var der ca 75% belægning. Set over hele året var der lidt flere overnatninger end i 2019. 

På trods af de mange gæster var der kun positiv kritik, hvor folk især roser rengøringen, som i den grad er Carolinas fortjeneste. Roser er der også til konceptet, og i særdeleshed til de venlige lokale folk vore gæster møder på gaden eller i butikkerne.

Vores hidtidige lejer i lejligheden, sagde midt på året sit lejemål op, derfor skulle der findes en ny lejer. Ved hjælp af mund til mund metoden kom vi i kontakt med Lene, som betingede sig, at der blev sat en altan op. Denne betingelse kunne vi godt opfylde, da der er plads i økonomien, og at det vil forbedre værdien af lejligheden væsentlig. Vi er meget glade for at det lykkes os at få en lejer ind i lejligheden meget hurtig, som forhåbentlig vil bo der mange år frem i tiden.  

Som nævnt, har vi til tider været udfordret af, at der ikke kunne findes frivillige nok til at passe butikken. Det kan på sigt blive så stort et problem, at åbningstiderne må begrænses. Men heldigvis er det lykkes at få kabalen med butikspasserne til at gå op ind til videre. Men frivillige kan der aldrig blive for mange af. Så møder i en person der godt kan tænke sig at blive frivillig i butikken så giv endelig besked til bestyrelsen.

Helt generelt kan man sige, at hele konceptet og organiseringen af arbejdet med at drive Strømpehuset virker så godt nu, at det kun er nødvendig at holde et bestyrelsesmøde i kvartalet. Det er en god kvalitet. Men vi passer også på det ikke bliver en sovepude så folk mister interessen og gejsten dør. Derfor er gode ideer altid velkomne så vi hele tiden kan udvikle, så vi følger med tiden og de trends der opstår. Derfor er der altid et punkt på dagsordenen, som indeholder drøftelse af nye tiltag.

Desværre har Kirsten Yde, som både har været i bestyrelsen og været frivillig i butikken, valgt at stoppe af helbredsmæssige årsager. Det skal til Kirstens ros siges, at hun har gjort en meget stor indsats for at få sat system i indretningen af butikken. Tak for det.

I det hele taget skal der ikke herske nogen tvivl om, at det vil være meget svær, at drive Strømpehuset uden den engagement, som både de frivillige og leverandørerne udviser for, at huset skal fortsætte med at være et landsby fyrtårn, som ikke alene sikrer området et godt omdømme, men også trækker besøgende og turister til byen. 

Så derfor tusind tak til alle som bidrager til, at Strømpehuset fortsat vil give folk, der besøger huset og egne,  en god oplevelse.