2018 Beretning

BERETNING

Generalforsamling

13. marts 2018


Den 15. oktober var en festdag for Strømpehuset. Officielt var renoveringen af bygningen færdig og butikken samt Galleriet klar til at komme i brug.

Omkring 200 personer var mødt frem til indvielsen. Der var arrangeret rødt bånd og en saks, så ceremonien kunne foregå på behørig vis. Et festligt indslag på en super god dag, som bød på taler af formanden, Bjarke Sørensen fra Morsø kommune, Poul Erik Olsen fra Museum Mors og Steen Klærke, som fortalte om det praktiske vedrørende åbningen af butikken.


Det var en rigtig god dag, men før vi nåede dertil, har der været lagt et kæmpearbejde af mange frivillige. Der har været holdt masser af møder: byggemøder , bestyrelsesmøder og spontane pladsmøder, når der var en eller anden udfordring der skulle løses.

Der er også udført masser af frivilligt arbejde med at gå håndværkerne til hånde i den udstrækning, det har været praktisk mulig.

Vi har i et fællesskab mellem håndværkerne og frivillige fået skabt en bygning som mange andre misunder og roser.

Mange tusind tak til dem som har givet et stykke arbejde ved renoveringen.


Samtidig med byggearbejdet gik bestyrelsen i gang med at opbygge organisationen til at klare driften efter indvielsen. Det har været en rigtig god proces. Vi er kommet frem til et koncept, som er brugbar og som roses meget af folk, som har besøgt stedet.

Men vi skal ikke hvile på laurbærrene. Hele tiden skal vi sørge for, at konceptet er i udvikling, og at organisationen er toptunet og klar til at tage mod vore gæster. Det er bestemt ikke enkelt at drive en frivillig virksomhed med tre eller fire områder der skal hænge sammen i en enhed.


Lidt kort omkring de forskellige enheder.

Butikken er kommet meget godt i gang. Der er udført et kæmpe stykke arbejde for at få strikkere til at levere deres håndarbejder og få butikken indrettet pæn og indbydende. Samtidig skal alle de frivillige, der har ekspederet i butikken, have tak for deres gode og venlige betjening. Der er folk som har besøgt stedet, som har ringet og rost både betjeningen og de fysiske indhold.

Også de mange strikkere skal roses for deres villighed til at levere strikkevarer.


I galleriet har vi haft udstilling af Mette Pedersens billeder. Det har været velbesøgt og populær. Måske kan det gentages med andre billeder om et par år. Bestyrelsen stiler efter, at der skal skiftes udstilling ca. hver tredie måned. I julemåneden blev udstillingen suppleret med et julemarked, som var en god succes.

Lejligheden har stået tom i vinter, men er nu lejet ud. Vi håber lejerne bliver meget glade for at bo her i huset og i området.


Inden indvielsen blev der tyvstartet med udlejning af B&B værelserne i forbindelse med kulturmødet. Selv om udlejningen kom noget sent i gang, har det været tilfredsstillende. I den forbindelse har der været flere udlejninger til folk, som har forbindelse til beboere i området. En del af B&B konceptet er, at der kan bestilles morgenmad. Vi sætter tingene i køleskabet og Brugsen leverer brødet. Det har fungeret tilfredsstillende, men også her prøver vi på at skabe udvikling og nye muligheder for at servere evt. med frivillige værter, som måske også kan klare aftensmaden, hvis det er bestilt i god tid.

For at få værelserne udlejet mest muligt har vi samarbejder med Morsø Turistforening, Booking.com og Airbnb.

I det hele taget er det for hele huset meget vigtigt, at vi har en god markedsføring, som henvender sig til folk i alle aldre.

Markedsføringen har fået meget god hjælp af den lokale presse, og det er ganske gratis. Men når alt kommer til alt er mund til øre metoden ganske fortrinlig, og helt sikkert skal der altid være noget nyt at komme efter, ellers bliver folk væk , når nyhedens interesse har lagt sig. Den situation skal vi helst ikke komme i.


Økonomien i projektet endte med et merforbrug, som dels skyldtes udfordringer med vinduerne og udfordringer med afløbet fra kælderen, men det er næsten dækket ind med et mindre forbrug på den øvrige byfornyelse. Men vi har fået rigtig gode rammer, og byen har fået et løft. Det havde ikke været muligt uden de mange fonde, der har støttet projektet.

Fra 1. januar overgik driften af huset til Strømpehusets venner. Økonomien ser fornuftig ud, når lejligheden er lejet ud. Tingene fungerer sådan at Morsø kommune lejer bygningen ud til Strømpehusets venner. Vi betaler 0 kr i husleje, men betaler alle øvrige udgifter.

En af forudsætningerne for at få foreningens drift til at hænge sammen er tegning af sponsorater. De er med til at give en stabil grundkapital eller likvid kassebeholdning. Tak til alle sponsorer.


Strømpehusets venner er en forening, som har brug for mange medlemmer, dels til at skabe  et godt økonomisk fundament i foreningen og dels til at gøre et stykke frivilligt arbejde. Vi har allerede nu en fast skare af frivillige, som er villige til at passe butikken. Men der kan godt bruges mange flere til at løse de mange spændende opgaver, der er i forbindelse med at drive Strømpehuset som et landsbyfyrtårn.

Bestyrelsen er meget enige om, at stedet skal være et Landsbyfyrtårn, som samler byen og egnens befolkning. Det skal være for folk i alle aldre. Nu har vi rammerne. Nu skal rammerne fyldes ud. 


Hermed overgives bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling