Nyhedsbreve


Status   7. september 2016

Den 14. juni blev foreningen ” Strømpehusets venner” stiftet. Foreningens formål er at indgå i et partnerskab med ejeren af Strømpehuset, Morsø kommune, om restaurering, drift og leje af bygningen.

Bestyrelsen består af Jytte Frederiksen, Jytte Søndergaard (kasserer), Kirsten Sanders (sekretær), Steen Klærke (næstformand) og Kjeld Bak (formand)

Vi har arbejdet meget intenst med at få lavet forretningsplan, finansieringsplan, driftsbudget, markedsføringsplan og markedsføringsbudget. Samtidig har vi indhentet samarbejdserklæringer fra forventede samarbejdspartnere.

Tidsplanen er at samarbejdsaftalen med Morsø kommune skal godkendes i kommunalbestyrelsen i oktober måned. Herefter går byggeprocessen i gang med projektering, udbud osv. Allerede nu er vi i gang med at søge flere penge til projektet.

En del af indtægtsgrundlaget for foreningen er medlemmer og sponsorater. Vi arbejder på at få lavet en god sponsorstrategi. Med hensyn medlemmer har vi allerede nu tegnet over 50. Det er meget godt, og vi vil meget gerne have endnu flere, dels for at vise den lokale opbakning, når vi sender ansøgninger ud, og naturligt nok også for at få penge at arbejde med.

Vi vil meget gerne, at hele Sydmors står sammen om dette projekt. Så et hvert medlemskab betyder noget. Da der kun er knapt et halvt år tilbage af 2016 er kontingentet 50 kr. ved indmeldingen, og vi modtager gerne frivillige engangsbidrag.

Pengene indbetales på kontonummer 8122 1220005581 eller til bestyrelsen eller til Lisbeth i Brugsen

Fredag den 21. oktober er der åbent Strømpehus med kaffe/ the og konkurrencer for børn og voksne, samt et godt tilbud for nye medlemmer.Status 12. januar 2017


Da Strømpehusets Venner blev stiftet i juni måned 2016, trak man straks i arbejdstøjet. Først og fremmest er der søgt om flere penge ved forskellige fonde, organisationen både til byggeri og driften af huset er på plads og ikke mindst er der styr på forretningsplan og budgetter med hensyn til ansøgninger og godkendelser.


Der er lavet et koncept for sponsorater, markedsføringsstrategi, samarbejdsaftaler, og det går fint med hvervning af medlemmer. Hele konceptet med driften af Strømpehuset skal være klar, når renoveringen er færdig til sommer.

Her følger en kort resume af hvad vi har nået.


Projektet blev i november måned godkendt af kommunalbestyrelsen. Kommunens arkitekt Bjarke S. Sørensen er blevet tilknyttet projektet. Med Bjarkes erfaring er byggeriet i trygge hænder.

Efterfølgende er vi nu nået så langt i processen, at arkitekten er færdig med tegningerne til huset. I løbet af januar er vi klar til at sende projektet i udbud.

Herefter skal der søges penge fra de sidste fonde blandt andet LAG, som stiller store krav til dokumentation med mindst to tilbud på de ting der skal købes eller udføres.


Byggeriet skal efter den foreløbige tidsplan gå i gang midt i marts.


Men vi får også brug for frivillige kræfter til oprydning, nedbrydning og måske også til andet lettere håndværksarbejde.

Med hensyn til sponsorater er prisen minimum 1000 kr. For dette får man et skilt påtrykt firmalogo på en tavle i Strømpehuset og et billede af Strømpehuset påtrykt, at man støtter Strømpehuset, og som man kan hænge op på kontoret eller i forretningen. Vi er så småt i gang med at tegne sponsorater blandt virksomhederne. Alle kan tegne sponsorrater ved at henvende sig til Kjeld Bak, tlf. 22941705  e-mail stroempehuset@assels.dk


Opbygningen af hjemmesiden www.stroempehuset.dk er i fuld gang. Ved at klikke sig ind på den kan man følge med i, hvad der sker under renoveringen.


I efteråret blev der tegnet ca 60 medlemmer. Det er godt for en hel ny forening. Medlemmerne er foreningens fundament. Derfor er vi allerede i gang med at forny og tegne nye medlemmer for 2017. Som medlem af foreningen har man selvfølgelig adgang til generalforsamlingen den 7. marts kl 19,00.

Et medlemskab koster 100,- kr. for 2017. Medlemskort kan købes i Lokalbrugsen, Øster Assels eller ved at indbetale beløbet på konto reg.nr. 8122 1220005581. Husk at påføre navn, adresse og evt. e-mail.

Vi glæder os meget til at komme i gang.Status 25. marts 2017Undskyld vi roder. Men der er altså ikke meget plads i Øster Assels til at lave en så omfattende en ombygning, som Strømpehuset lige midt i en meget befærdet kryds.


Vi er kommet godt fra start. Håndværkerne er begyndt at genopbygge tagetagen, og inden længe går murerne i gang med at lægge nyt tegltag. Heldigvis ser det ud til, at vi undgår de helt store overraskelser i bygningens tilstand, så vi ser med fortrøstning til, at vi får et godt resultat, når bygningen står færdig efter planen den 1. juli.

I byggeriet er der brug for frivillig arbejdskraft til lettere arbejder. Vi har haft folk til rense gamle mursten for mørtel. Der er folk, som har hevet tapet af væggene. En lørdag hjalp en flok flygtninge et par lokale med at brække gulvet i stueetagen op. Det er flot. Vi var glade for deres hjælp, og de var glade for at kunne gøre nytte.

Men vi har altid brug for hjælp også til lettere opgaver, som rengøring, oprydning m.m. Hvis der er nogen, som gerne vil hjælpe, kan man ringe til Steen Klærke på telefon nr. 61762800 eller Kjeld Bak  på 22941705.


Ellers er Strømpehusets venner i fuld gang med at gøre alt det praktiske klar, så vi kan åbne både B&B og butikken til sommerferien.


Vi har haft generalforsamling. Selv om der kun er gået et halvt år siden foreningen er oprettet, men første generalforsamling var altså nu. Ny som suppleant er Jesper Bak, han afløser Henrik Olsen. Vi takker ham for hans hjælp med at sparke gang i projektet.


Efterhånden er medlemsskaren vokset, men der er altid brug for flere. Alle kan blive medlem af Strømpehusets venner for 100,- kr. pr person. Beløbet kan indbetales til SparNord på reg. Nr. 8122 konto nr. 1220005581 eller i Lokalbrugsen. Husk at påføre navn, adresse, tlf. nr og eventuelt mailadresse.

Så fra Strømpehusets venner ser vi frem til et godt forår.


Strømpehusets venner

Kjeld Bak

Status 6. juni 2017


1.juli skulle Strømpehuset have stået færdig klar til brug. Desværre er projektet blevet lidt forsinket på grund af, at der blev stillet spørgsmål ved om de oprindelige vinduer skulle bevares. Der er undervejs blevet lavet en grundig rapport om vinduernes tilstand og økonomi, hvis de skulle bevares.

Heldigvis blev resultatet, at der skal nye vinduer i. Vinduerne bliver sat i inden sommerferien, og byggeriet kan stå færdig den 20. august, klar til udlejning.

Ellers skrider projektet godt frem, håndværkerne arbejder målrettet på at få skabt et godt resultat.

Under byggeriet har der været bud efter en del frivillig arbejdskraft. De har brækket gulv op, ryddet op, trukket søm ud af de synlige bjælker, osv. Deres arbejdskraft har været uvurderlig.  For eksempel ville det have været for dyr at lave nye trægulve, hvis ikke frivillige havde brækket gulvene op.

Men vi har mange flere frivillige opgaver, der skal løses. Derfor vil vi meget gerne have flere på listen, som vi kan trække på. Tag telefonen og ring til Steen Klærke på tlf. nr. 61762800 eller Kjeld Bak tlf. nr. 22941705.

Allerede nu tegner det sig til at blive rigtig gode forhold og vi glæder os rigtig meget til at Strømpehuset står færdig og tages i brug.


Strømpehusets venner

Kjeld BakStatus  8.september 2017

Nu er vi snart ved at være i mål med Strømpehuset. Tagetagen er færdig, og de første gæster har overnattet i huset. Det er rigtig godt.

Det har været et langt sejt træk at nå i mål. Vi har haft flere udfordringer, som med hjælp af samarbejdsvillige og dygtige håndværkere er blevet løst rigtig godt. Men vi havde ikke nået målet uden de mange frivillige, der har ydet en kæmpeindsats.

De udfordringer, der har været, er løst, så vi får et hus, som vi kan være meget glade og tilfredse med.

Vi glæder os meget til at vise resultatet frem søndag den 15. oktober klokken 14. hvor der vil være officiel åbning af Strømpehuset, fernisering af udstilling med Mette Pedersens billeder og rundvisning i huset.

Huset butikken og galleriet vil være åben i uge 42 mandag - torsdag 15 -17, fredag 15-19, lørdag/søndag 13-16.


Program for åbning og fernisering

Velkomst v/ Kjeld Bak

Tale v/ Morslands museum

Tale v/ Bygherre og andre

Praktiske oplysninger butikken

Fernisering og rundvisning


Vi håber der dukker rigtig mange op for at se det færdige resultat. Der vil være en lille forfriskning til alle.

Strømpehusets venner v/Kjeld Bak

Status december 2017Den 15. oktober var en festdag for Strømpehuset. Officielt var renoveringen af bygningen færdig og butikken samt Galleriet klar til at komme i brug.


Omkring 200 personer var mødt frem til indvielsen. Noget overraskende havde Trine Gjørtz og Kirsten Mogensen arrangeret et rødt bånd og en saks, så ceremonien kunne foregå på behørig vis. Et festligt indslag på en super god dag, som bød på taler af Kjeld Bak - formand for Strømpehusets venner, Bjarke Sørensen fra Morsø kommune, Poul Erik Olsen fra Museum Mors og Steen Klærke som butiksansvarlig.


I Kulturugen var der åbent hver dag fra kl. 15 til 17. I de efterfølgende uger var åbningstiden fredag 15-17 og lørdag 10-12. Der er stor tilfredshed med besøgstallet og salget fra butikken.

Antallet af frivillige der gerne vil passe butikken og Galleriet stiger stødt, men der er altid brug for flere, der har lyst til at bruge et par timer hver eller hver anden måned som frivillig i Strømpehuset.


I det hele taget er der rimelig godt gang i butikken og Galleriet. Så meget at det er besluttet at holde et julemarked, som starter den 2. december og slutter den 17. december. Åbningstiderne i denne periode er fredage fra kl. 15 – 17, lørdage fra 10 – 15 og søndage fra 14 – 17.


Under julemarkedet kan der selvfølgelig handles i vores butik med det store udvalg i strømper, hjemmestrik, antik og andre spændende ting. Desuden kan der købes et glas gløgg. I Galleriet kan der både købes patchwork, raku-lertøj, smykker, glaskunst, hæklerier, juledekorationer og hjemmebagte småkager. Udstillingen med Mette Pedersens billeder kører stadigvæk og danner grundlag for en lille konkurrence, hvor man har mulighed for at vinde en flaske rødvin.


Med hensyn til Bed and Breakfast har vi haft et tilfredsstillende antal overnatninger.

I den forbindelse har vi sammen med turistforeningen drøftet mulighederne for at tilknytte en madmor til huset. Både til at sørge for morgenmad, men også som tilbud om køb af aftensmad for cyklende eller gående turister. Er der nogen, som føler sig fristet til at agere madmor eller -far, kan man henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne.


I det hele taget har vi stadig brug for nye frivillige. Der er mange praktiske opgaver, der skal løses både indvendig og udvendig. Indvendig gælder det hovedsageligt driften af huset, men udvendig venter terrænarbejde og færdiggørelse af haven.

Men vi kan ikke gøre meget uden medlemmer. Det er vigtigt, at vi har opbakning i lokalsamfundet. Derfor kan man allerede nu forny eller tegne et nyt medlemskab på mobil pay nr. 83743, på konto 8122 1220005581 eller i butikken.

Et medlemskab koster 100,- kr. pr person. Husk venligst at opgive navn, eventuel

e-mailadresse og telefonnummer, så I jævnligt kan modtage nyhedsbreve fra Strømpehusets venner.


Med venlig hilsen og god jul og godt nytår


Bestyrelsen for Strømpehusets venner